PRIVACYBELEID

Het beschermen van uw privégegevens is onze prioriteit. Deze privacyverklaring is van toepassing op www.alloca.cloud en Alloca USA LLC en regelt de verzameling en het gebruik van gegevens. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid omvatten alle verwijzingen naar Alloca, tenzij anders vermeld, www.alloca.cloud en Alloca USA, LLC. In dit privacybeleid wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Door het gebruik van de Alloca Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

Alloca kan persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en fysiek adres. Als u producten en diensten van Alloca koopt, verzamelen wij factuurgegevens. Deze informatie wordt gebruikt om de aankooptransactie te voltooien. Het is mogelijk dat we in de toekomst aanvullende persoonlijke of niet-persoonlijke informatie verzamelen.

Houd er rekening mee dat als u persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijk gevoelige gegevens openbaar maakt via de openbare message boards van Alloca, deze informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt.

Alloca raadt u aan de privacyverklaringen van de websites van Alloca waarnaar u doorlinkt, te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Alloca is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de website van Alloca.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Alloca verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om haar website(s) te beheren en de door u gevraagde diensten te leveren.

Alloca kan uw persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om u op de hoogte te houden van andere producten of diensten die beschikbaar zijn vanaf Alloca en haar dochterondernemingen. Alloca kan ook contact met u opnemen via mailinglijsten en enquêtes om onderzoek te doen naar uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services.

Alloca verkoopt, verhuurt of leaset haar klantenlijsten niet aan derden.

Alloca kan gegevens delen met vertrouwde partners (bijv. softwareleveranciers) om statistische analyses uit te voeren, u e-mail of post te sturen en klantenondersteuning te bieden. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Alloca, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Alloca zal uw persoonlijke gegevens openbaar maken, zonder voorafgaande kennisgeving, alleen indien dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de uitvoeringsdecreten of te voldoen aan een juridisch proces dat tegen Alloca is gevoerd of de site; (b) om de rechten of eigendom van Alloca te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Alloca, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

Alloca kan “cookies” gebruiken om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

Een van de belangrijkste doeleinden van cookies is het bieden van een handige functie waarmee u tijd kunt besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Als u bijvoorbeeld Alloca-pagina’s personaliseert, of u zich registreert bij de Alloca-site of -diensten, helpt een cookie Alloca om uw specifieke informatie te herinneren voor volgende bezoeken. Dit vereenvoudigt het proces van het vastleggen van uw persoonlijke gegevens, zoals factuuradressen enzovoort. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Alloca Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Alloca kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst doorgaans uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet optimaal genieten van de interactieve functies van de Alloca-diensten of websites die u bezoekt.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Alloca stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie naar andere websites wordt verzonden, wordt deze beschermd door het gebruik van codering.

Kinderen onder de dertien

Alloca verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan dertien jaar. Als je jonger bent dan dertien jaar, moet je je ouder of voogd om toestemming vragen om deze website te gebruiken.

Afmelden en afmelden

Wij respecteren uw privacy en geven u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van aankondigingen van bepaalde informatie. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van enige of alle communicatie van Alloca door contact met ons op te nemen.

Europese privacyrechten

Als u inwoner bent of anderszins gevestigd bent op het grondgebied van Europa, vindt u in dit gedeelte aanvullende details over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen u, en uw rechten verleend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU.

Behoudens bepaalde beperkingen biedt de AVG u de volgende privacyrechten:

Transparantie en het recht op informatie. Via dit beleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en delen. Als u echter vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via hello@alloca.cloud.

Recht op toegang, bezwaar, beperking van de verwerking, verwijdering en overdraagbaarheid. U kunt hier een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bezwaar te maken, te beperken, te verwijderen of over te dragen. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Recht om u af te melden voor direct marketing. U heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons door de opt-out-instructies in onze commerciële e-mails te volgen, door contact met ons op te nemen.

Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om u andere communicatie te sturen, inclusief serviceaankondigingen en administratieve berichten met betrekking tot uw Alloca-account, zonder u de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor de ontvangst ervan.

Recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit, inclusief profilering. We nemen geen geautomatiseerde beslissingen met behulp van uw persoonlijke gegevens die een negatieve impact op u kunnen hebben. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze site om uw ervaring op de site te personaliseren en softwareproducten en -diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op uw privacyrechten volgens de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk.

Wettelijke basis voor verwerking (alleen EER en Zwitserland)

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die in dit beleid worden beschreven, zal afhangen van het soort informatie en de context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen wij echter alleen persoonlijke gegevens van u in de volgende omstandigheden:

  • Waar wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen
  • Waar we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren
  • Wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden

In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (bijvoorbeeld om mogelijk wangedrag in verband met de website te voorkomen, te onderzoeken of te identificeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ).

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u uit te voeren, zullen wij op het relevante moment een dergelijke grondslag voor verwerking identificeren en u laten weten of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet ( evenals de mogelijke gevolgen die verbonden zijn aan het niet verstrekken van dergelijke informatie).

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zal dit belang doorgaans bestaan uit het exploiteren van onze website, het communiceren met u in verband met uw account of de website, het opvragen van informatie bij u , inclusief via enquêtes, om geaggregeerde informatie te delen met aanbieders van vermelde producten of diensten en andere licentiehouders van ons onderzoeks- en rapportaanbod, om de interesse in ons aanbod en de website te meten en deze te verbeteren, om deel te nemen aan marketingactiviteiten en om op andere wijze uw ervaring aan te passen met Alloca.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via hello@alloca.cloud.

Privacyrechten in Californië

Als u inwoner bent van Californië, vindt u in dit gedeelte aanvullende details over de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en uw rechten onder de California Consumer Privacy Act, of ‘CCPA’.

Behoudens bepaalde beperkingen biedt de CCPA u het recht om het volgende te verzoeken:

  • Dat we u toegang geven tot details over de categorieën of specifieke stukjes persoonlijke informatie die we verzamelen en/of verkopen (inclusief hoe we deze informatie gebruiken en openbaar maken, aan wie we deze kunnen verkopen);
  • Dat we al uw persoonlijke gegevens verwijderen;
  • Om u af te melden voor eventuele “verkoop” van uw persoonlijke gegevens; En
  • Om niet gediscrimineerd te worden vanwege het uitoefenen van een van de bovengenoemde rechten.

Als u een verzoek wilt indienen om uw privacyrechten in Californië onder de CCPA uit te oefenen, neem dan rechtstreeks contact met ons op. We zullen uw verzoek verifiëren met behulp van informatie die aan uw account is gekoppeld, inclusief uw e-mailadres. Mogelijk is verdere identificatie vereist. U kunt ook een gemachtigde agent aanwijzen die namens u handelt.

Alloca zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen zonder uw voorafgaande toestemming.

Privacyrechten in Nevada

Als u inwoner bent van Nevada, staat de wet van Nevada klanten in Nevada toe zich hiervoor af te melden de verkoop van bepaalde soorten persoonlijke informatie. Een verkoop onder de wet van Nevada is de overdracht van deze persoonlijke informatie aan derden tegen geldelijke vergoeding, zodat deze derden de verkochte informatie vervolgens kunnen doorverkopen of in licentie kunnen geven. Alloca verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zoals gedefinieerd in de wet van Nevada. Als u een inwoner van Nevada bent en informatie wilt verkrijgen over onze naleving van de wet van Nevada, neem dan contact met ons op.

Internationale overdrachten

Als u onze Site bezoekt van buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat uw informatie wordt overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, waar onze servers zich bevinden en onze centrale database wordt beheerd. De gegevensbeschermingswetten van de Verenigde Staten zijn mogelijk niet gelijkwaardig of zo uitgebreid als de gegevensbeschermingswetten van uw land.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze naar de Verenigde Staten worden overgedragen, hebben we passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze omvatten onze deelname aan het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework, waarvan aanvullende details hieronder worden uiteengezet. Door onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken, begrijpt u dat uw gegevens worden overgedragen naar onze faciliteiten en naar de derde partijen met wie wij deze delen, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Privacy Shield-kader

Alloca voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland overgedragen naar de Verenigde Staten op grond van het Privacy Shield. Alloca heeft verklaard dat zij zich met betrekking tot dergelijke gegevens aan de Privacy Shield-principes houdt.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden ontvangen of overgedragen overeenkomstig de Privacy Shield Frameworks, is Alloca onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Op grond van de Privacy Shield Frameworks hebben EU- en Zwitserse individuen het recht om onze bevestiging te verkrijgen of we persoonlijke informatie over u bewaren in de Verenigde Staten. Op verzoek geven wij u toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U kunt ook de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een persoon die toegang wenst tot, of die onnauwkeurige gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen die onder het Privacy Shield naar de Verenigde Staten zijn overgedragen, kan hier zijn verzoek indienen. Als u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren.

We zullen een individuele opt-out- of opt-in-keuze bieden voordat we uw gegevens delen met andere derde partijen dan onze agenten, of voordat we deze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Als u een verzoek wilt indienen om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

De aansprakelijkheid van Alloca voor persoonsgegevens die zij in de Verenigde Staten ontvangt onder het Privacy Shield en vervolgens overdraagt aan een derde partij, wordt beschreven in de Privacy Shield Principles. In het bijzonder blijft Alloca verantwoordelijk en aansprakelijk op grond van de Privacy Shield-beginselen als externe agenten die zij inschakelt om namens haar de persoonsgegevens te verwerken dit doen op een manier die niet strookt met de beginselen, tenzij Alloca bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis. waardoor de schade ontstaat.

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verbindt G2 zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens die op grond van het Privacy Shield naar de Verenigde Staten zijn overgedragen, op te lossen. Personen uit de Europese Unie en Zwitserland met vragen of klachten over het Privacy Shield moeten eerst rechtstreeks contact met ons opnemen.

Alloca heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield-principes door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, het BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u geen tijdige ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet op bevredigende wijze wordt afgehandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze dienst wordt u gratis aangeboden. Als uw Privacy Shield-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet door andere verhaalmechanismen zijn opgelost.

Wijzigingen in deze Verklaring

Alloca zal deze Privacyverklaring zo nu en dan bijwerken om bedrijfs- en klantenfeedback weer te geven. Alloca raadt u aan om deze Verklaring periodiek te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van hoe Alloca uw gegevens beschermt.

Contactgegevens

Alloca verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring. Als u van mening bent dat Alloca zich niet aan deze Statemen heeft gehouden t, neem dan direct contact met ons op

Geldig vanaf 8 juli 2021

Selecteer een inlogmethode

In de app is het handiger!

Deze site maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn en het verkeer te analyseren. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking en het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid