POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich prywatnych informacji jest naszym priorytetem. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do www.alloca.cloud i Alloca USA LLC i reguluje gromadzenie i wykorzystanie danych. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do Alloca obejmują www.alloca.cloud i Alloca USA, LLC. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe o Tobie oraz w jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw do prywatności.

Korzystając ze strony internetowej Alloca, wyrażasz zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w tym oświadczeniu.

Gromadzenie Twoich danych osobowych

Alloca może zbierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres fizyczny. Jeśli kupujesz produkty i usługi Alloca, zbieramy informacje rozliczeniowe. Informacje te służą do sfinalizowania transakcji zakupu. W przyszłości możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe lub nieosobowe.

Należy pamiętać, że jeśli bezpośrednio ujawnisz dane osobowe lub dane wrażliwe za pośrednictwem publicznych forów dyskusyjnych Alloca, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby.

Alloca zachęca Cię do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności witryn internetowych, do których prowadzą łącza z Alloca, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób te witryny gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje dane. Alloca nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia o ochronie prywatności ani inne treści znajdujące się na stronach internetowych poza witryną Alloca.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Alloca gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu obsługi swoich stron internetowych i świadczenia usług, o które prosiłeś.

Alloca może również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby informować Cię o innych produktach lub usługach dostępnych w Alloca i jej spółkach stowarzyszonych. Alloca może również kontaktować się z Tobą za pośrednictwem list mailingowych i ankiet w celu przeprowadzenia badania Twojej opinii na temat bieżących usług lub potencjalnych nowych usług, które mogą być oferowane.

Alloca nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie dzierżawi swoich list klientów osobom trzecim.

Alloca może udostępniać dane zaufanym partnerom (np. dostawcom oprogramowania), aby pomóc w przeprowadzaniu analiz statystycznych, wysyłaniu wiadomości e-mail lub przesyłek pocztowych, zapewnianiu obsługi klienta. Wszystkim takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania Twoich danych osobowych z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz Alloca i są one zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.

Alloca ujawni Twoje dane osobowe bez uprzedzenia, tylko jeśli będzie tego wymagać prawo lub jeśli w dobrej wierze uzna, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) zastosować się do przepisów prawa lub zastosować się do procesu prawnego toczącego się przeciwko Alloca lub Strona; (b) chronić i bronić praw lub własności Alloca; oraz (c) działać w sytuacjach nadzwyczajnych, aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Alloca lub społeczeństwa.

Korzystanie z plików cookie

Alloca może używać plików „cookies”, aby pomóc Ci spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie w sposób jednoznaczny i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Jednym z głównych celów plików cookie jest zapewnienie wygody i oszczędności czasu. Celem pliku cookie jest poinformowanie serwera internetowego, że wróciłeś na określoną stronę. Na przykład, jeśli personalizujesz strony Alloca lub rejestrujesz się w witrynie lub usługach Alloca, plik cookie pomaga firmie Alloca przywołać Twoje konkretne informacje podczas kolejnych wizyt. Upraszcza to proces rejestrowania Twoich danych osobowych, takich jak adresy rozliczeniowe i tak dalej. Kiedy powrócisz na tę samą witrynę Alloca, informacje, które podałeś wcześniej, będą mogły zostać odzyskane, dzięki czemu będziesz mógł z łatwością korzystać z dostosowanych przez siebie funkcji Alloca.

Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług Alloca lub odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Alloca zabezpiecza Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Kiedy dane osobowe są przesyłane do innych stron internetowych, są one chronione poprzez zastosowanie szyfrowania.

Dzieci poniżej trzynastego roku życia

Alloca nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jeśli nie masz ukończonych trzynastu lat, musisz poprosić rodzica lub opiekuna o pozwolenie na korzystanie z tej witryny.

Zrezygnuj i wypisz się

Szanujemy Twoją prywatność i dajemy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień o określonych informacjach. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub całości wiadomości od Alloca, kontaktując się z nami.

Europejskie prawa do prywatności

Jeśli jesteś rezydentem lub w inny sposób znajdujesz się na terytorium Europy, w tej sekcji znajdują się dodatkowe informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy Ty i Twoje prawa przyznane przez Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych („RODO”).

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, RODO zapewnia następujące prawa do prywatności:

Przejrzystość i prawo do informacji. W niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe. Jeśli jednak masz pytania lub wątpliwości, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem hello@alloca.cloud.

Prawo dostępu, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia. Tutaj możesz złożyć wniosek o dostęp, sprzeciw, ograniczenie, usunięcie lub przeniesienie jakichkolwiek swoich danych osobowych. Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego. Masz prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w naszych komercyjnych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami.

Pamiętaj, że zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci innych komunikatów, w tym ogłoszeń o usługach i wiadomości administracyjnych związanych z Twoim kontem Alloca, bez możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Prawo do tego, aby nie podlegać zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie Twoich danych osobowych, które mogą mieć na Ciebie negatywny wpływ. W naszej Witrynie używamy plików cookie i podobnych technologii, aby personalizować Twoje doświadczenia w Witrynie i polecać produkty i usługi oprogramowania, które mogą Cię zainteresować.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawo do prywatności zgodnie z RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego popełnienia naruszenie.

Podstawa prawna przetwarzania (tylko EOG i Szwajcaria)

Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce będzie zależała od rodzaju informacji i kontekstu, w jakim je gromadzimy.

Zwykle jednak zbieramy od Ciebie dane osobowe tylko w następujących okolicznościach:

  • Jeżeli mamy na to Twoją wyraźną zgodę
  • Kiedy potrzebujemy danych osobowych do wykonania umowy z Tobą
  • Gdy przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie i nadrzędny charakter nie mają Twoje interesy w zakresie ochrony danych lub podstawowe prawa i wolności

W niektórych przypadkach możemy mieć również prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych od Ciebie w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby (na przykład w celu zapobiegania potencjalnym nadużyciom w związku ze stroną internetową, ich badania lub identyfikacji lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ).

Jeżeli poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu wywiązania się z wymogu prawnego lub wykonania zawartej z Tobą umowy, w odpowiednim momencie zidentyfikujemy taką podstawę przetwarzania i poinformujemy Cię, czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie ( oraz ewentualne konsekwencje związane z niepodaniem takich informacji).

Jeśli zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), interesem tym będzie zazwyczaj obsługa naszej witryny internetowej, komunikacja z Tobą w związku z Twoim kontem lub stroną internetową, pozyskiwanie od Ciebie informacji , w tym za pośrednictwem ankiet, w celu udostępniania zbiorczych informacji dostawcom wymienionych produktów lub usług oraz innym licencjobiorcom naszych ofert badań i raportów, w celu pomiaru zainteresowania i ulepszania naszych ofert i strony internetowej, w celu angażowania się w działania marketingowe i w inny sposób dostosowywania Twoich doświadczeń z Alloką.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem hello@alloca.cloud.

Kalifornijskie prawa do prywatności

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, ta sekcja zawiera dodatkowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz Twoich praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów, w skrócie „CCPA”.

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, CCPA zapewnia użytkownikowi prawo do żądania:

  • Że zapewniamy Ci dostęp do szczegółowych informacji na temat kategorii lub konkretnych danych osobowych, które gromadzimy i/lub sprzedajemy (w tym w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te informacje, komu możemy je sprzedać);
  • Że usuwamy wszelkie Twoje dane osobowe;
  • Aby zrezygnować z ewentualnej „sprzedaży” Twoich danych osobowych; I
  • Nie być dyskryminowanym za korzystanie z któregokolwiek z powyższych praw.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z praw do prywatności przysługujących Ci w Kalifornii na mocy ustawy CCPA, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Zweryfikujemy Twoją prośbę, korzystając z informacji powiązanych z Twoim kontem, w tym adresu e-mail. Może być wymagana dalsza identyfikacja. Możesz także wyznaczyć upoważnionego agenta, który będzie działał w Twoim imieniu.

Alloca nie sprzeda Twoich danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody.

Prawa do prywatności w Nevadzie

Jeżeli jesteś mieszkańcem Nevady, prawo stanu Nevada zezwala klientom w Nevadzie na rezygnację z sprzedaż niektórych rodzajów danych osobowych. Sprzedaż zgodnie z prawem stanu Nevada polega na przekazaniu tych danych osobowych stronom trzecim za wynagrodzeniem pieniężnym, aby te osoby trzecie mogły następnie odsprzedać sprzedane informacje lub licencjonować je. Alloca nie sprzedaje Twoich danych osobowych stronom trzecim w rozumieniu prawa stanu Nevada. Jeśli jesteś mieszkańcem Nevady i chcesz uzyskać informacje na temat przestrzegania przez nas prawa stanu Nevada, skontaktuj się z nami.

Transfery międzynarodowe

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Strony spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje dane będą przesyłane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się nasze serwery i obsługiwana jest nasza centralna baza danych. Przepisy dotyczące ochrony danych w Stanach Zjednoczonych mogą nie być równoważne lub tak kompleksowe jak przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Twoim kraju.

Aby chronić Twoje dane osobowe przesyłane do Stanów Zjednoczonych, podjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe pozostaną chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Należą do nich nasze uczestnictwo w ramach Tarczy Prywatności UE–USA i Szwajcaria–USA, których dodatkowe szczegóły przedstawiono poniżej. Odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych usług, rozumiesz, że Twoje dane zostaną przekazane do naszych obiektów oraz stronom trzecim, którym je udostępnimy, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Ramy Tarczy Prywatności

Alloca przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii przekazywanych do Stanów Zjednoczonych zgodnie z Tarczą Prywatności. Alloca zaświadcza, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z Ramami Tarczy Prywatności Alloca podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z ramami Tarczy Prywatności osoby z UE i Szwajcarii mają prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przechowujemy dane osobowe dotyczące Ciebie w Stanach Zjednoczonych. Na żądanie umożliwimy Ci dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Możesz także poprawić, zmienić lub usunąć dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Osoba ubiegająca się o dostęp lub chcąca poprawić, zmienić lub usunąć niedokładne dane przesłane do Stanów Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności, może złożyć swoją prośbę tutaj. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych, odpowiemy w rozsądnym terminie.

Zapewnimy indywidualną możliwość rezygnacji lub wyrażenia zgody, zanim udostępnimy Twoje dane stronom trzecim innym niż nasi agenci lub zanim wykorzystamy je do celów innych niż te, w których zostały pierwotnie zebrane lub później autoryzowane. Aby poprosić o ograniczenie wykorzystania i ujawnienia Twoich danych osobowych, złóż nam pisemny wniosek.

Odpowiedzialność firmy Alloca za dane osobowe, które otrzymuje w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje osobom trzecim, została opisana w Zasadach Tarczy Prywatności. W szczególności Alloca pozostaje odpowiedzialna na mocy Zasad Tarczy Prywatności, jeżeli agenci zewnętrzni, których angażuje do przetwarzania danych osobowych w jej imieniu, robią to w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że Alloca udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodując szkodę.

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności G2 zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących Twojej prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych zgodnie z Tarczą Prywatności. Osoby z Unii Europejskiej i Szwajcarii mające zapytania lub skargi dotyczące Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z nami bezpośrednio.

Alloca zobowiązała się ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności wynikających z zasad Tarczy Prywatności do niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, BBB EU PRIVACY SHIELD, obsługiwanego przez Radę Better Business Bureaus. Jeśli nie otrzymasz w odpowiednim czasie potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeśli Twoja skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, odwiedź stronę www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie. Jeśli nie będzie możliwe rozpatrzenie Twojej skargi w ramach Tarczy Prywatności za pomocą powyższych kanałów, pod pewnymi warunkami możesz powołać się na wiążący arbitraż w przypadku niektórych pozostałych roszczeń, których nie rozwiążą inne mechanizmy dochodzenia roszczeń.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Alloca będzie od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić opinie firmy i klientów. Alloca zachęca Cię do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób Alloca chroni Twoje dane.

Informacje kontaktowe

Alloca z radością przyjmie Twoje pytania i uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli uważasz, że Alloca nie zastosowała się do niniejszego Oświadczenia t, prosimy o bezpośredni kontakt

Obowiązuje od 8 lipca 2021 r

Wybierz metodę logowania

W aplikacji jest to wygodniejsze!

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą obsługę i analizować ruch. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie i używanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności